Selasa, 13 Maret 2012

AL-LAIL

Tafsir Surat : AL-LAIL

1 Demi malam apabila menutupi (cahaya siang),(QS. 92:1)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Lail 1
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (1)
Dalam ayat ini Allah bersumpah dengan malam apabila menutupi sesuatu dan menyembunyikannya di dalam kegelapan malam, pada waktu manusia dapat beristirahat dari pekerjaannya dengan tidur dan ketenteraman dan sebagainya.
2 dan siang apabila terang benderang,(QS. 92:2)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Lail 2
وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (2)
Allah bersumpah dengan siang apabila terang benderang, di waktu manusia dan binatang bergerak mencari keperluan hidup mereka.


3 dan penciptaan laki-laki dan perempuan,(QS. 92:3)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

Maaf, Belum tersedia ...atau lihat pada ayat sebelumnya...


4 sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.(QS. 92:4)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Lail 4
إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (4)

Allah. menerangkan bahwa perbuatan manusia itu berbeda-beda, sebagian berbuat sesat sebagian yang lain berbuat yang diridai Allah, sebagian patut mendapat ganjaran dan nikmat dan sebahagian lain patut mendapat siksa yang menyedihkan.
Dalam ayat-ayat yang lain yang bersamaan maksudnya Allah berfirman:

أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون
Artinya:
Apakah orang-orang yang berbuat kejahatan itu menyangka bahwa Kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka sangka itu. (Q.S. Al Jasiah: 21)

لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون
Artinya:
"Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga; penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung". (Q.S. Al Hasyr: 20)


5 Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa,(QS. 92:5)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Lail 5 - 7
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7)
Allah menerangkan bahwa orang yang memberikan hartanya dan mengeluarkannya pada jalan yang baik yang diridai-Nya, berupa yang wajib ataupun sunah dan bertakwa mengerjakan segala perintah-Nya dan menjauhkan diri dari segala larangan-Nya; serta membenarkan adanya pahala yang terbaik, ialah surga. Allah akan menyediakan dan menyiapkan baginya jalan-jalan yang mudah.


6 dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga),(QS. 92:6)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

Maaf, Belum tersedia ...atau lihat pada ayat sebelumnya...


7 maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.(QS. 92:7)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

Maaf, Belum tersedia ...atau lihat pada ayat sebelumnya...


8 Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup,(QS. 92:8)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Lail 8 - 10
وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (10)
Dalam ayat-ayat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang yang bakhil, yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak memerlukan lagi pertolongan-Nya dan tidak bertakwa kepada-Nya serta mendustakan pahala yang terbaik ialah surga. Bagi mereka akan disediakan-Nya kelak jalan yang sukar, yang merendahkan dirinya, yang membenamkannya ke dalam dosa dan kesalahan.


9 serta mendustakan pahala yang terbaik,(QS. 92:9)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

Maaf, Belum tersedia ...atau lihat pada ayat sebelumnya...


10 maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.(QS. 92:10)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

Maaf, Belum tersedia ...atau lihat pada ayat sebelumnya...


11 Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa.(QS. 92:11)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Lail 11
وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (11)

Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa hartanya tidak akan berguna bagi dirinya bila ia telah mati. Tidak ada yang akan dibawanya ke dalam liang kubur.
Dalam ayat yang lain yang bersamaan maksudnya Allah berfirman:

ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم
Artinya:
Dan sesungguhnya kamu datang kepada Kami sendiri-sendiri, sebagaimana kamu Kami ciptakan pada mulanya. dan kamu tinggalkan di belakangmu (di dunia) apa yang telah Kami karuniakan kepadamu. (Q.S. 6 Al-An'am: 94)


12 Sesungguhnya kewajiban Kamilah memberi petunjuk,(QS. 92:12)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Lail 12 - 13
إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى (12) وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى (13)
Allah menerangkan bahwa manusia diciptakan-Nya dengan mempunyai kelebihan yang istimewa ialah dengan diberi-Nya akal dengan akal tersebut mereka dapat membedakan yang baik dan yang buruk, yang hak dan, yang batil.
Kebijaksanaan-Nya-lah memberi petunjuk dengan mengutus Rasul-rasul-Nya untuk menyampaikan agama-Nya yang berisikan perintah dan larangan-Nya, petunjuk kepada jalan yang diridai-Nya serta memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya.
Allahlah pencipta seluruh alam dan sesungguhnya kepunyaan-Nyalah apa-apa yang ada di dunia dan apa-apa yang ada di akhirat.


13 dan sesungguhnya kepunyaan Kamilah akhirat dan dunia.(QS. 92:13)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

Maaf, Belum tersedia ...atau lihat pada ayat sebelumnya...


14 Maka, Kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala.(QS. 92:14)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Lail 14 - 16
فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى (14) لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى (15) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (16)
Allah mengancam dengan api neraka atas hamba-hamba-Nya yang durhaka yang mendustakan Rasul-Nya; tidak mau beriman kepada Allah; tidak mau menurut dan mengerjakan agama yang dibawa oleh Rasul-Nya; berpaling dari jalan yang hak dan tidak mau kembali ke jalan yang benar; tidak mau bertobat mohon ampunan Allah SWT.


15 Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka,(QS. 92:15)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

Maaf, Belum tersedia ...atau lihat pada ayat sebelumnya...


16 Yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling (dari iman).(QS. 92:16)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

Maaf, Belum tersedia ...atau lihat pada ayat sebelumnya...


17 Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu,(QS. 92:17)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Lail 17 - 21
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (17) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (18) وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (19) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى (20) وَلَسَوْفَ يَرْضَى (21)
Dalam ayat-ayat ini Allah menerangkan bahwa orang yang paling takwa akan dijauhkan-Nya dari neraka.
Mereka adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah untuk membersihkan dan mendekatkan dirinya kepada Tuhannya.
Pemberiannya itu bukanlah sebagai balas budi atas kebaikan yang telah diterimanya, tetapi karena ia menafkahkan hartanya itu semata-mata mencari keridaan Tuhannya Yang Maha Tinggi dan kemudian di akhirat nanti ia mengharapkan semoga ia akan mendapatkan ganjaran dari Allah SWT.


18 Yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkannya,(QS. 92:18)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

Maaf, Belum tersedia ...atau lihat pada ayat sebelumnya...


19 padahal tidak ada seseorangpun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya,(QS. 92:19)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

Maaf, Belum tersedia ...atau lihat pada ayat sebelumnya...


20 tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridhaan Tuhannya Yang Maha Tinggi.(QS. 92:20)
::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

Maaf, Belum tersedia ...atau lihat pada ayat sebelumnya...

copas from: http://asifauqolbi-islamiblog9-aburidza.blogspot.com/2011/07/tafsir-surat-al-lail.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar